Odavanje priznanja dvostrukim obvezama – strategije slanja novčanih doznaka ganskih migranata u Amsterdamu

Ntokozo Nzama, Brij Maharaj

Sažetak


U radu se nastoji shvatiti zašto Ganci koji žive u Amsterdamu šalju novčane doznake te ispitati kako takva praksa utječe na njihov standard i životne uvjete u Amsterdamu u Nizozemskoj. Autori istražuju kako pošiljatelji snoseći žrtve i praveći kompromise, s obzirom na dvostruku odgovornost koju imaju – podupiranje obitelji u Gani i u Nizozemskoj, mogu održavati svoj životni stil u stranoj zemlji. U istraživanju je primijenjen kvalitativni pristup uz uporabu dubinskih intervjua kako bi se ispitanicima omogućilo da kao Ganci koji žive u stranoj zemlji otvoreno govore o svojim životnim iskustvima i izazovima povezanima sa slanjem novčanih doznaka. Na iseljavanje iz Gane utjecali su potisni čimbenici kao što su politički nemiri, siromaštvo, mali prihodi i nezaposlenost. Glavni privlačni čimbenik za dolazak u Nizozemsku bila je bolja kvaliteta života (bolje plaćeni poslovi i veće kvalifikacije). Doznake migranata iz Nizozemske pridonose boljitku mnogih kućanstava u Gani, osobito u pogledu poboljšanoga životnog standarda i lakšeg pristupa zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Slanje novca nije samo »izraz dobre volje« nego i obveza prema članovima obitelji u Gani. Nalazi ove studije pokazuju da u načinu života ganskih migranata postoje veliki kompromisi s obzirom na njihovu dvostruku odgovornost.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met