Novi poduzetnici u Izraelu: »avanture« integracije sovjetskih Židova

William Berthomière

Sažetak


Nakon raspada sovjetskog bloka više od 800.000 Židova iz bivšega Sovjetskog Saveza emigriralo je u Izrael, jedinu pravu imigracijsku zemlju. Ta nova migracija predstavljala je pravi izazov integracije za Izrael: kako osigurati posao tom masovnom valu radne populacije? Izraelska vlada suočila se s dvama glavnim problemima. Prvo, imigrante iz bivšega Sovjetskog Saveza činili su visokokvalificirani kadrovi, čak i kvalificiraniji nego što je izraelska struktura tržišta rada mogla prihvatiti. Izraelsko tržište rada bilo je okrenuto kvalificiranim radnicima (primjerice za sektor građevinarstva) dok je ovaj migracijski val donio mnogo inženjera, profesora, doktora i visokih znanstvenika. Drugi problem sastojao se u tome što je te visokokvalificirane radnike bilo teže integrirati jer je, osim strukturnih zapreka, postojalo istinsko nepodudaranje između kvalifikacija koje su imali ti imigranti i onih koje su trebali izraelski poslodavci. Taj problem u zapošljavanju doveo je do toga da su Židovi iz bivšega Sovjetskog Saveza prihvaćali nekvalificirane poslove, što je mnogima od njih prouzročilo osjetan gubitak društvenog statusa. Suočavajući se s tim problemima i pokrenuti odbijanjem da i dalje prihvaćaju nekvalificirana radna mjesta, sve veći broj bivših Sovjeta upuštao se u osnivanje vlastite tvrtke. To je ta »avantura« integracije Židova iz bivšega Sovjetskog Saveza u Izraelu koju pokušavamo objasniti. Opažanja i analize iznesene u ovom radu rezultat su tridesetak razgovora s novim izraelskim poduzetnicima iz bivšega Sovjetskog Saveza. Ovim istraživanjima pokušali smo prikazati različite motive koji podcrtavaju te inicijative. U anketiranih poduzetnika ističu se tri tipa motivacije koji odražavaju različite percepcije društvenoga i profesionalnog uključivanja Židova iz bivšeg SSSR-a: tvrtka kao »zadnja šansa« za integraciju, sovjetska zajednica kao poduzetnička niša i poduzetnička aktivnost kao način osobnog postignuća. Naposljetku, ti motivi što počivaju na interakciji između izraelske politike integracije i strategija i kretanja imigranata, doveli su nezanemariv broj novih poduzetnika na put zanimljivoga preustrojstva, tj. prema istinskome društvenom uspjehu. Tim putem socijalnoprofesionalne integracije krenulo je više od 7.000 imigranata iz bivšega Sovjetskog Saveza.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met