Dimenzije agresivnosti kao psihološka pozadina političkih orijentacija l etnocentrizma: komparacija različitih sociodemografskih skupina u Vojvodini

Zlatko Šram

Sažetak


U ovom smo radu nastojali utvrditi nalaze li se specifični sindromi agresivnosti u psihološkoj pozadini određenih dimenzija političkih orijentacija i etnocentrizma i utječu li sociodemografska obilježja ispitanika u značajnoj mjeri na latentnu konfiguraciju dimenzija političkih orijentacija, etnocentrizma i agresivnosti. Na temelju biračkih popisa općine Subotice formiran je sistematski slučajni uzorak uz korak od 200 jedinica. Faktorskom analizom ekstrahirane su latentne varijable političkih orijentacija, etnocentrizma i agresivnosti koje su bile korištene u daljnjoj multivarijantnoj matematičkostatističkoj obradi podataka. Pod modelom kanoničke korelacijske analize dobivene su dvije statistički značajne kanoničke korelacije. Na temelju poznavanja pojedinih dimenzija agresivnosti moguće je objasniti 24 posto varijance zajedničkog pojavljivanja određenih dimenzija političkih orijentacija i etnocentrizma. Dubljom analizom rezultata struktura parova kanoničkih faktora može se govoriti o postojanju triju ideologijskih obrazaca: nacionalizma i sociopatije, etatizma i nesocijaliziranosti, te obrambenog etnocentrizma i frustriranosti. Rezulati kanoničke diskriminacijske analize ukazuju da dob i nacionalna pripadnost ispitanika značajno utječu na latentnu konfiguraciju dimenzija političkih orijentacija, etnocentrizma i agresivnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met