Ponovno stvaranje života u transnacionalnome urbanom prostoru: zimbabveanski učitelji migranti u Manziniju u Svaziju

Daniel Tevera

Sažetak


Nedavna intelektualna rasprava o transnacionaliziranim životima kvalificiranih migranata iz zemalja u razvoju nastoji pružiti opće primjenjiva objašnjenja, koja često ne uzimaju u obzir pozadinske socio-ekonomske kontekste. Svrha je ovoga rada pridonijeti raspravi istraživanjem kako kvalificirani migranti u južno-južnim dijasporskim situacijama, budući da djeluju u transnacionalnim prostorima, iznova stvaraju svoje strategije zarađivanja za život i očekivanja. Rad se temelji na terenskom istraživanju koje uključuje dubinske intervjue sa zimbabveanskim učiteljima migrantima koji žive u Manziniju, trgovačkom središtu Svazija. Istraživanje pruža uvid u složene i transnacionalizirane strategije prilagodbe koje migranti primjenjuju hvatajući se u koštac s izazovima uključivanja i isključivanja u zemlji primitka i održavanjem »virtualne prisutnosti« u svojoj domovini Zimbabveu internetom, Skypeom, mobilnim telefonima i pošiljkama.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met