Migracijske dileme otočana: od cirkulacije prema migraciji ili ostanku?

Ivan Lajić, Sonja Podgorelec, Dragutin Babić

Sažetak


U tekstu se prikazuju i objašnjavaju rezultati empirijskog istraživanja provedenog u travnju 2000. na šibenskim otocima Prviću, Zlarinu i Krapnju. U istraživanju su korištene metode ankete i intervjua. Ispitivani su pripadnici dviju relevantnih otočnih skupina: radnici putnici i učenici putnici. Kako je uzorak obuhvatio skoro cjelokupnu otočnu populaciju navedenih migracijskih i sociodemografskih značajki, a broj ispitanika nije udovoljavao minimalnim zahtjevima valjanog uzorka, nije bilo moguće istraživački materijal obraditi pomoću standardnih statističkih metoda. Cilj istraživanja bio je spoznati cirkulacijske fenomene otočnog mikrodruštva, posebno migracijske dileme mladih otočana. U istraživanju su najčešće korištene varijable: otok/naselje, spol i škola. Cirkulacija otočnog stanovništva na relaciji otoci − kopno dominantan je oblik prostorne pokretljivosti otočana i čini bitan dio njihove egzistencije. Najčešći razlozi cirkulacije otočana su odlazak u školu, na posao, u kupovinu, k liječniku, te posjet rodbini i prijateljima. Depopulacija šibenskih otoka osobito utječe na smanjenje dviju kategorija cirkulanata, učenika putnika i radnika cirkulanata. Otoci sve više poprimaju obilježja periferijskog prostora, a otočani kao poseban problem otoka ističu odsustvo mladog stanovništva. Učenici putnici su u dilemi oko odlaska/ostanka, s podjednakim udjelom u objema ponuđenim alternativama. Cirkulacija (pogotovo mlađe) otočne populacije ima tendenciju prerastanja u migraciju, što će dodatno pogoršati sociodemografsku situaciju na otocima te, ako se trend ne promijeni, dovesti u pitanje perspektivu otočnih lokalnih zajednica.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met