Institucije i ratni migranti: percepcija aktivnosti i ostvareni kontakti (Brodsko­-posavska županija)

Dragutin Babić

Sažetak


U radu se analizira uloga i važnost institucija, udruga i organizacija u životu ratnih migranata (povratnika i useljenika) u poslijeratnom razdoblju. Istraživanje je provedeno na prostoru zapadnog dijela Brodsko-posavske županije (općine: Gornji Bogićevci, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška). Korištena je metoda ankete a ispitivanjem je obuhvaćeno ukupno 180 ratnih migranata. Anketirano je 60 ispitanika iz triju sociološki relevantnih i prepoznatljivih skupina: izbjeglice useljenici, povratnici Hrvati i povratnici Srbi. Statistička značajnost razlika testirana je metodom χ2 testa. Kontakti s institucijama ostvaruju se na lokalnoj razini, dok percepcija institucionalnog djelovanja pored lokalne obuhvaća državnu i međunarodnu razinu. Analiza odgovora ispitanika pokazuje da je odlazak u institucije po različite oblike pomoći još prisutan kod većine ispitanika. Iako ispitanici navode različite razloge posjeta institucijama, humanitarna pomoć je još najučestaliji motiv odlaska. Od skupina, najmanju učestalost odlaska nalazimo u povratnika Hrvata, koji su egzistencijalno bolje pozicionirani od ostalih dviju skupina. Istraživanje pokazuje da rad i stvaralaštvo nisu dovoljno zaživjeti u poslijeratnom razdoblju, a veći dio ratnih migranata čini još uvijek skupinu ovisnog stanovništva.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met