U potrazi za poslom – život hrvatskih iseljenika muškaraca u Kanadi između dva svjetska rata

Snježana Ružić

Sažetak


U ovom radu autorica pokušava opisati kako je izgledao život hrvatskih iseljenika u Kanadi između dva svjetska rata i kako se iseljavanje odrazilo na obiteljski život, prije svega muškaraca koji odlaze u Kanadu u potrazi za poslom i zaradom. Na početku rada autorica se osvrće na stanje u historiografiji, napose na nova kretanja unutar socijalne historije koja se više zanima za svakodnevni život »prosječnog« muškarca i žene, a manje za političku i diplomatsku povijest, te ističe kako su navedena kretanja pokrenula novi pristup u istraživanju povijesti doseljavanja (immigration history). Metodološki rad slijedi pristup »nove« socijalne historije, a temelji se i na teorijskom konceptu masculinityja, pa se u okviru toga osvrće na važnije radove o hrvatskim iseljenicima u Kanadi. Rad je najvećim dijelom utemeljen na različitim dopisima koje su hrvatski iseljenici slali u Kanadski/Hrvatski glas koji je tiskan u Kanadi na hrvatskom jeziku. U nastavku rada autorica daje kratak osvrt na iseljavanje Hrvata u Kanadu koje postaje značajnije nakon 1925. kada je potpisan sporazum između kanadske vlade i dviju velikih željezničkih kompanija, Canadian National Railway i Canadian Pacific Railway. U glavnom dijelu rada osvrće se na svakodnevni život muškaraca u izoliranoj sredini radnih kampova, teške uvjeta rada, stalnu potragu za poslom te na to kako je višegodišnje izbivanje od obitelji utjecalo na psihički život pojedinca. Muškarci odlaze u Kanadu u namjeri da se zadrže određeno vrijeme, zarade nešto novca i zatim se vrate obiteljima. Međutim, u okolnostima izbijanja velike ekonomske krize, nezaposlenosti i niskih nadnica, predviđeno vrijeme boravka neočekivano se produžuje, što unosi frustracije u život muškarca i njegove obitelji. U zaključku autorica tvrdi da je pogoršanje političkih i ekonomskih prilika u Kraljevini Jugoslaviji, kao i poboljšanje ekonomskih prilika u Kanadi od sredine tridesetih godina utjecalo na odluku hrvatskih iseljenika da se nastane u Kanadi; ubrzo im se pridružuju i njihove obitelji te je time stvorena podloga za formiranje hrvatske iseljeničke zajednice.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met