Utjecaj prisilnih migracija na promjenu biološkog sastava stanovništva – primjer Sisačko-moslavačke županije

Roko Mišetić

Sažetak


U radu se analizira utjecaj prisilnih migracija na promjenu dobne strukture stanovništva na primjeru Sisačko-moslavačke županije. Više od polovine površine te županije bilo je okupirano u Domovinskom ratu (1991.–1995.). Cilj rada bilo je pokazati presudan utjecaj prisilnih migracija na negativnu promjenu biološkog sastava stanovništva. U tu svrhu napravljena je usporedna analiza podataka o dobno-spolnoj strukturi iz popisa 1991. i 2001., te su dodatno upotrijebljeni i drugi izvori (Baza podataka Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo). Analize su potvrdile da su prisilne migracije tijekom Domovinskog rata imale najveći i presudan utjecaj, kako na ukupna negativna demografska kretanja, tako i na biološki sastav stanovništva. To se jasno očituje u drastičnom pogoršanju dobnog sastava stanovništva Sisačko-moslavačke županije, zbog čega je izgledna daljnja depopulacija tog prostora.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met