Migracijski trendovi u Češkoj: približavanje razvijenom svijetu ili udaljavanje od njega?

Dušan Drbohlav

Sažetak


Glavni je cilj članka analizirati obilježava li geopolitičku i društveno-ekonomsku integraciju Češke u Zapadnu Europu udaljavanje ili približavanje češke migracijske zbilje u odnosu na razvijeni zapadni svijet. Za testiranje sličnosti upotrijebljene su dvije vrste mjerenja: 1) kvantitativno (u odnosu na broj vanjskih migranata) i 2) “kvalitativno” – a) u odnosu na pravilnosti povezane sa samom migracijom te one koje se tiču uzajamnog odnosa imigracije, društveno-ekonomskog razvoja zemlje odredišta i subjektivnih stavova većine stanovništva prema manjinskim skupinama; u tom smislu testirane su 3 hipoteze; b) u odnosu na migracijske politike i prakse. Rezultati jasno pokazuju da je približavanje više nego udaljavanje karakteristika sadašnjih migracijskih trendova u Češkoj u usporedbi s razvijenim svijetom, uglavnom Zapadnom Europom.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met