Ruskojezično stanovništvo u »bližem inozemstvu«: buduća dijaspora ili povratnici?

Irina Molodikova

Sažetak


U članku se razmatraju migracijski procesi u posljednjih deset godina nakon raspada Sovjetskog Saveza. Za istraživanje su odabrane zemlje međusobno različite s obzirom na kulturnu, religijsku i ekonomsku distancu prema Rusiji (Kazahstan, Latvija i Ukrajina). U tim zemljama anketirano je šest stotina »potencijalnih migranata«, osoba koje su od ruskoga konzulata zatražile dozvolu za preseljenje u Rusiju. Druga skupina anketiranih (400 osoba) sastavljena je od »realnih migranata« – osoba koje su se tijekom posljednjih deset godina nakon raspada SSSR-a doselile u dvije granične regije Rusije (Smolensku oblast i Altajski kraj). Osnovni cilj istraživanja bio je proučiti okolnosti koje su utjecale na odluku o preseljenju. Istraživanje je pokazalo da je u odabranim zemljama migracijsko ponašanje ruskojezičnoga stanovništva u velikoj mjeri ovisno o kulturnoj distanci. Migracijsko raspoloženje najmanje je karakteristično za slavensku Ukrajinu, a najviše za muslimanski Kazahstan. Prikazani odgovori, kako potencijalnih migranata, tako i osoba već doseljenih u Rusiju, svjedoče o tendenciji porasta uloge samoorganizacije migracijske mreže. Suprotno tome, uloga državnih službi koje pomažu migrantima opada i u materijalnoj i u informacijskoj sferi. Sve veće značenje imaju neformalne i rodbinske veze, a raste i uloga nevladinih organizacija koje pružaju pomoć pri preseljenju. Ipak, migracijska politika Rusije u odnosu na sunarodnjake u »bližem inozemstvu« može znatno utjecati na potencijalne migracijske tokove. Ta je politika, međutim, bila tijekom cijeloga protekloga desetljeća vrlo nedosljedna. Nakon formiranja novih nezavisnih država bilježi se smanjenje međuetničkih napetosti, a ekonomski motivi postaju pokretačkom snagom migracijskih tokova između Rusije i drugih zemalja. Ipak, u procesu migracije ostaje i ne smanjuje se skrivena etnička motivacija. Stoga u slučaju negativna razvoja međuetničkih odnosa (koji je karakterističan uglavnom za srednju Aziju) Rusija može očekivati nove valove sunarodnjaka iz zemalja bivšega Sovjetskoga Saveza.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met