Globalizacija kineske migracije: novi prostori, nova značenja

Pál Nyíri

Sažetak


Članak daje prikaz novih trendova u vanjskoj migraciji iz Narodne Republike Kine u zadnjem desetljeću, usredotočujući se na dva aspekta. Prvi je geografska ekspanzija i fuzioniranje (udruživanje) prijašnjih različitih translokalnih migracijskih tokova u globalni migracijski sustav. On uključuje otvaranje novih migracijskih prostora u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, povećanu pokretljivost među zemaljama destinacije i među različitim društvenim slojevima migranata, od studenata do ilegalnih radnika. Drugi aspekt je pomak u shvaćanju što je društveno i kulturno značenje migracije za migranta, nemigranta i za elite. Taj se pomak može opisati kao »uspon migranta« (upgrading the migrant) (Wang, 1998). Različiti diskursi migracije stopili su se u jedan diskurs koji je izrazito orijentiran na uspjeh. On umanjuje važnost društvene pozadine migranta i sam put migracije. NR Kina podržava taj diskurs retorikom patriotizma i razvoja. Što se tiče prvog aspekta, rad se bavi problemom razlikovanja tokova legalnih i ilegalnih migranata, studenata, turista i radnika te se zalaže za holistički pristup u proučavanju konfiguracije sadašnje migracije iz Kine. S obzirom na drugi aspekt, u članku se propituje (podvrgava sumnji) raširena teorija da NR Kina kao cjelina podupire iseljavanje te se ukazuje na suprotstavljene interese različitih slojeva i organizacija u državnom aparatu. Istodobno se uočava da Kina, kao i druge zemlje, trenutno živi u skladu s transnacionalizmom sankcioniranim od države, u kojemu su migranti češće angažirani u izgradnji nacije i dobivanju izbornih prava kao politički građani, nego što su to ruralni nemigranti.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met