Okrutni neprijatelji i plemeniti junaci: slike o »nama« i »njima« u poljsko-američkim udžbenicima (do tridesetih godina 20. stoljeća)

Adam Walaszek

Sažetak


Etničke škole odigrale su važnu ulogu u propagiranju profila »idealnih« junaka i članova društva u imigrantskim zajednicama. Dosljedno tome, uloga školskih udžbenika često je bila upoznati učenike s porukama koje su odrasli željeli prenijeti mladom naraštaju. U ovom radu autor pokušava opisati sadržaje različitih udžbenika koji su se upotrebljavali u poljsko-američkim vjerskim školama. Izmišljanje nacionalne mitologije i pojednostavnjivanje činjenica bili su nužni kako bi se olakšao proces memoriranja koji se zahtijevao. Ali za oblikovanje grupne solidarnosti bilo je potrebno identificirati zajedničke neprijatelje. Različiti udžbenici objavljeni u SAD-u prije Prvoga svjetskog rata nisu djeci imigranata pomogli pri akulturaciji na američku stvarnost. Oni su bili vrlo didaktični i uglavnom su se koncentrirali na poljsku zbilju i poljsku povijest. Tek je nakon Drugoga svjetskog rata američka prisutnost postala vidljivijom u knjigama za prvi stupanj. U tridesetim godinama časne sestre felicijanke pretežno su upotrebljavale udžbenike napisane u SAD-u, i to one koje je napisala redovnica M. Cyryla (Magdalena Tobaka). U njima su junaci okarakterizirani shematski, a uzori koje su sadržavali bili su strani poljsko-američkoj djeci. Ta analiza temelji se na knjizi Polska s. Mary Cyryle. Slika Poljaka i »ostalih« naroda iznenađujuće je crno-bijela. Strani narodi opisuju se kao okrutni, monstruozni, negativci, pogani, barbarski itd. »Mi«, Poljaci, ocrtani su kao hrabri, pravedni, dobri, pametni, pošteni, vjerni itd., oni »vole vjeru, zemlju i jezik« itd. Udžbenik s. Cyryle nastojao je probuditi osjećaj zajedništva dijeleći svijet na »mi« i »oni«, izazivajući time antagonizam prema »njima«. Osobne značajke Poljaka jako su se poklapale sa slikama i samostereotipovima koje je poljsko društvo imalo o sebi. Stvarajući pozitivnu i idealnu sliku o samome sebi, bilo je korisno »druge« i »strance« ocrtati kao »neprijatelje«. »Oni« su negativno opisani prema svojoj vjeri i, češće, prema svojem »duhu«, »umu« i »ponašanju«.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met