Materijalizam kao društvena vrijednost i poticaj namjerama iseljavanja iz Hrvatske

Krešimir Peračković, Stanko Rihtar

Sažetak


U radu se razmatra materijalizam kao vrijednosna orijentacija i pozadina konzumerizma te se empirijski provjerava je li povezan s namjerama iseljavanja iz Hrvatske. Ciljevi su rada utvrditi koliko su materijalizam i namjere iseljavanja uopće prisutni u društvu, jesu li te pojave ravnomjerno raspoređene ili kovariraju s važnijim obilježjima koja bi mogla olakšati ili otežati usvajanje takvih vrijednosti i namjera. Razmatra se i međusobni odnos materijalizma i namjera iseljavanja, odnosno provjerava se je li materijalizam neovisan i relevantan poticaj iseljavanju u usporedbi s ostalim odrednicama koje bi ga mogle olakšati ili, suprotno, učiniti manje privlačnim. Anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku punoljetnog stanovništva Hrvatske provedeno 2014. (N = 1000) pokazalo je da je u Hrvatskoj materijalizam, iako nije apsolutno visoko zastupljena vrijednost, razmjerno ravnomjerno raspoređen među stanovništvom, što znači da u većoj mjeri varira individualno nego u skladu sa statusnim obilježjima koja bi težnju za materijalnim dobrima mogla poticati ili biti njihovom posljedicom. Materijalističke vrijednosti nešto su istaknutije među mladima, koji su istodobno skloniji iseljavanju. U tom se kontekstu pokazalo da je materijalizam relativno značajan i neovisan poticaj iseljavanju, pa se zaključuje da bi tu povezanost trebalo podrobnije ispitati s obzirom na relevantnost obaju fenomena u današnjemu hrvatskom društvu.

Ključne riječi: materijalizam;konzumerizam;društvene vrijednosti;iseljavanje iz Hrvatske;ekonomski migranti


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met