Migracijske aktualnosti: stanje, problemi, perspektive paradigmi istraživanja

Silva Mežnarić

Sažetak


U radu se raspravlja o validnosti dviju vladajućih paradigmi u objašnjavanju međunarodnih migracija 21. stoljeća: jedna zagovara eksplozivnost, a druga smirivanje migracijskih tokova. Obje zagovaraju njihovu nepredvidljivost, iako prva (Svjetska banka i UN) inzistira na dugoročnim predviđanjima međunarodnih migracija. Obje su paradigme neprimjerene za opis i objašnjavanje migracija; njima se ne mogu bez ostatka opisati i objasniti volumen, smjer, struktura i globalizacija prinudnih i neprinudnih migracija. U središte analize dolazi individualni neovisni migrant kao donositelj odluka. Autorica smatra da je nužan teorijski i konceptualno nov aparat promišljanja migracija, te pritom zagovara načelo »nove intuicije«, jednostavnosti i ekonomičnosti modela te matematičke potpore sociološkim modelima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met