Etničnost i modernizacija: Indijski potkontinent

Ružica Čičak-Chand

Sažetak


Tekst se bavi analizom utjecaja modernizacijskih procesa na razvoj etničnosti i međuetničkih odnosa u kontekstu suvremenih zemalja Indijskog potkontinenta, možda jedne od najraznolikijih i najkompleksnijih regija međuetničke interakcije u svijetu. Počinje od shematskog prikaza etničkih skupina po pojedinim zemljama, djelomice ukazujući na sličnosti ali i na razlike u pogledu njihova razvoja, strukturalne i prostorne dimenzije te značaj međuetničkih odnosa. Polazeći od pretpostavke suvremene etničnosti, prije svega kao političkog fenomena, tekst vezuje noviju pojavu etničkog oživljavanja u zemljama Indijskog potkontinenta s nastojanjima afirmacije vjerskog i regionalnog odnosno etničkog naspram projekta modernizacije i razvoja kao novog oblika homogenizacije društva, ali i naspram kolonizacije iznutra koja je nerijetko slijedila nacionalne politike novih država (primjerice nastanak Bangladeša ili dominacija sinhaleške većine na Šri Lanci). Tekst ukazuje i na osnovna obilježja britanske kolonijalne vladavine na Potkontinentu, važna za potpunije razumijevanje današnjih etničkih pojava i procesa u regiji. Analizirajući vezu između etničke mobilizacije, strateške lokacije etničke zajednice te napose njezina odnosa sa središnjom vlašću, propituje i karakter politika vladajućih elita novih država u stvaranju nacija-država, glavnog projekta modernizacije: integrirajući Pakistana i Šri Lanke, odnosno više pluralistički Indije, te posljedice takvih politika na narav etničkih odnosa u spomenutim zemljama.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met