Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata

Ante Laušić

Sažetak


Iz višestoljetne migracije Hrvata i njihova razmještaja na nove prostore gotovo diljem svijeta, nezaobilazan je i afrički kontinent, posebice njegov krajnji jug – današnja Južnoafrička Republika. I ovdje, kao i u mnogim hrvatskim iseljeničkim kolonijama, useljavanje nije bilo masovno i organizirano, kao primjerice ono na američkim kontinentima, Australiji i Novom Zelandu, već pojedinačno, spontano ili manje grupno. Dolazilo se na poziv i uz potporu ranije doseljenog bližeg ili daljnjeg rođaka, svojte, prijatelja ili dobronamjerna znanca. Udaljenost i po nekoliko tisuća kilometara (primjerice Cape Town – Pretorija) nije ih od samih početaka razdvajala u kontaktima i, što je najvažnije, u materijalnoj i moralnoj uzajamnosti, bilo individualno, bilo preko organiziranih potpornih udruga koje sustavno možemo pratiti sve tamo od početka 20. stoljeća pa do naših dana; nekoć bijahu jače i mnogobrojnije, danas su slabije i malobrojnije. Od šezdesetih godina prošlog stoljeća, međutim, predvodnik svih dotadašnjih udruga i humanitarnih društava postaje Hrvatska katolička zajednica, revni čuvar vjerskoga i kulturnog života Hrvata Južne Afrike, što je i osnovna poruka ovoga članka u kojemu se nastoji priopćiti njezin nastanak, razvitak i sadašnjost.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met