Dvije putovnice – jedna nacija? Parlamentarne rasprave o višestrukom državljanstvu u Poljskoj

Agnieszka Weinar

Sažetak


Članak deskriptivno i analitički pristupa događajima koji se odnose na pitanje dvojnog/višestrukog državljanstva. Kako bi reskonstruirala procese koji vode redefiniciji poljstva među simboličkim elitama, autorica se usredotočuje na argumentirane strategije koje rabe diskutanti u poljskim parlamentarnim debatama. Proces redefinicije političkog identiteta na toj razini osobito je vidljiv u političkim diskursima koji se odnose na zakonske prijedloge. Retorička struktura rasprava odražava podvojene linije koje oblikuju sustav vjerovanja simboličkih elita te pokazuje smjerove sadašnjega i budućeg razvoja koncepta poljstva. Slom komunističkog režima u Poljskoj nije uzrokovao samo sustavne promjene, nego i potrebu redefinicije pravnog temelja poljske političke zajednice. Problem državljanstva isprepliće se s idejom državnosti, što može biti suprotno nedavnoj globalizaciji koncepta. Debate o dvojnom/višestrukom državljanstvu u Poljskoj izazvale su nove dublje debate o granicama poljstva, prostornom i idejnom stvaranju političkih zajednica te pitanju suočavanja s bolnom prošlošću. Stoga je analiza rasprave o poljskoj politici višestrukog državljanstva neizbježno razotkrila dotad skrivenu borbu oko nove definicije poljske političke zajednice. Jasna razlika, prisutna u raspravama, između višestrukog državljanstva osoba poljskoga i nepoljskoga podrijetla mora izazvati određenu zabrinutost zbog razmjera etnocentrizma koji upravlja konceptom državljanina u novoj Poljskoj.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met