Ime Slavonije

Alemko Gluhak

Sažetak


Kao i u mnogim drugim krajevima koje su nastavali Slaveni, tako je i na području koje se nazivalo i naziva Slavonijom u ranom srednjem vijeku to područje nazivano po onima koji su ga nastavali i koji su sebe nazivali Slavenima, *Slověne. Osnova *Slověn- u odgovarajućim dijalekatnim odrazima pojavljuje se kao Slovin-, Sloven- + -ec, -ac. Tako se ime Slovin upotrebljavalo za Slavonce (za stanovnike »u starom značenju od Sutle na istok«), za Hrvate i za južne Slavene. Ime Slovinac, mn. Slovinci, prid. slovinski, upotrebljavao se u više značenja: za Slavene uopće, za južne Slavene, za Slavonce (»od Sutle na istok«), za južne Slavene na području nekadašnjega Ilirika, za Hrvate. Ta zemlja »od Sutle na istok« nazivala se Slovinje, Slovenje, što je i pridjev srednjega roda i zbirna imenica (to bi bilo praslavensko *Slověnьje, čiji sufiks –ьje po porijeklu posve odgovara npr. latinskomu –ium u Latium). Od toga je imena, kroz latinsko posredstvo, nastalo upravo ime današnje hrv. Slavonija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met