Stigmatizacija i identitet Roma – pogled »izvana«: slučaj učenika Roma u naselju Kozari Bok

Dragutin Babić

Sažetak


Romi su marginalna skupina u hrvatskom društvu, nedovoljno uključena u različite segmente socijalnog ustroja. U ovom radu analiziramo intervjue provedene u OŠ dr. Vinka Žganca, Kozari Bok. Intervjuirali smo osam (8) nastavnika u toj školi, koji izvode nastavu u razredima koji u svom sastavu imaju i učenike iz romske etničke skupine. Socioekonomski ambijent i kulturni obrasci u kojima se socijaliziraju mladi Romi znatno odstupaju od dominantnoga sociokulturnog obrasca, što pripadnike te etničke skupine dodatno marginalizira i »isključuje« iz lokalnih zajednica u kojima obitavaju, pa i širih socijetalnih struktura. Za učenike Rome, osim tih nepovoljnih ambijentalnih razloga, nepoznavanje ili slabo znanje hrvatskog jezika čini veliku prepreku u procesu integracije u školski sustav. Stigmatizacija Roma segment je sociopsihološkog ozračja u Hrvatskoj, koji je generirao i tolerirao takav oblik socijalne interakcije i u kojemu je takav oblik nastupanja bio toleriran u krugovima koji predstavljaju dominantnu kulturu. Stigmatizacija je primijećena i u školi, posebno u konfliktnim situacijama kada su Romi nazivani Ciganima. To je i napad na romski identitet, na što su učenici Romi posebno osjetljivi. Najteže pitanje/problem u procesu integracije Roma jest upravo pitanje identiteta. Kako i koliko mijenjati romski način života, kao pretpostavku kvalitetne integracije, ne ugrožavajući pritom identitet skupine?

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met