Dinamika fertiliteta etničkih skupina u Hrvatskoj od 1998. do 2012.

Dario Pavić

Sažetak


Etničke skupine u pojedinim državama mogu imati različitu dinamiku fertiliteta od većinskoga naroda, ovisno o svome ekonomskom, društvenom i kulturnom statusu. Cilj istraživanja jest procijeniti promjenu opće stope fertiliteta i stope ukupnog fertiliteta etničkih skupina u Republici Hrvatskoj od 1998. do 2012. Broj fertilnih žena u analiziranom razdoblju procijenjen je linearnim modelom na temelju njihova broja iz 2001. i 2011., a podaci o rođenjima za svaku godinu bili su dostupni iz obrazaca DEM-1. Drugi je cilj usporediti razlike u općim stopama fertiliteta etničkih skupina u 2011. godini. Za tu analizu provedena je standardizacija stopa fertiliteta, gdje je populacija hrvatske narodnosti bila standardna. Provedeno je i razlaganje (dekompozicija) razlika općih stopa fertiliteta između Hrvata i nacionalnih manjina na komponente dobno specifičnih stopa fertiliteta i dobne strukture. Analiza vremenskog trenda stopa fertiliteta pokazala je da je rast stopa fertiliteta najvjerojatnije rezultat različitog načina popisivanja stanovnika 2001. i 2011., dok je stvarni trend pada fertiliteta utvrđen kod romske i albanske narodnosti zbog mijenjanja tradicionalnih uloga žena i općeg poboljšanja statusa žena u tim populacijama. Suvremene razlike u fertilitetu etničkih skupina uglavnom su rezultat razlika u dobno specifičnim stopama fertiliteta etničkih skupina, a manje razlika u dobnoj strukturi fertilnih kontingenata. Apsolutne razlike u općim stopama fertiliteta između narodnosti nisu prevelike i rezultat su prostorne, ekonomske i socijalne izoliranosti nacionalnih manjina.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met