Nezaposlenost i dugotrajna nezaposlenost doseljenih u Hrvatsku

Valerija Botrić

Sažetak


U Hrvatskoj u okviru migracijskih tema dominira pitanje emigracije, posebno mladih i obrazovanih, podjednako u literaturi i raspravama u široj javnosti. No aktivna migracijska politika nužno mora razmotriti i drugu stranu migracijskih kretanja. U kontekstu dugoročnih kretanja na hrvatskom tržištu rada, a uzimajući u obzir rašireni proces demografskog starenja, pitanje aktivne imigracijske politike sve će više dolaziti do izražaja. Osnovni je cilj istraživanja analizirati položaj imigranata na hrvatskom tržištu rada. Temeljem podataka Ankete o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku analiziraju se razlike između karakteristika zaposlenih i nezaposlenih osoba koje su se doselile u Hrvatsku, s ciljem identificiranja prediktorâ statusa nezaposlenosti. Dodatni segment koji se istražuje jest postoje li razlike između kratkotrajno i dugotrajno nezaposlenih doseljenih osoba u Hrvatskoj te koji su prediktori statusa dugotrajne nezaposlenosti. Empirijska analiza provedena je za dvije odvojene godine da bi se razmotrilo u kojoj je mjeri dugotrajna recesija dodatno utjecala na položaj doseljenika na hrvatskom tržištu rada. Prva godina (pretkrizna) jest 2007., a druga (krizna) 2012.

Ključne riječi:
nezaposlenost; dugotrajna nezaposlenost; doseljenici; tržište rada; Hrvatska


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met