Utjecaj imigracije na strukture stanovništva Splita

Sanja Klempić

Sažetak


Rad se bavi analizom kretanja ukupnog broja stanovnika Splita u razdoblju od 1857. do 2001. godine, s težištem na utjecaju doseljavanja na dobno-spolnu, obrazovnu, ekonomsku strukturu i strukturu kućanstava. Split je do Drugoga svjetskog rata imao relativno sporo povećanje broja stanovnika. Međutim, ubrzana industrijalizacija i razvoj tercijarnih djelatnosti nakon Drugoga svjetskog rata stvaraju potrebu za velikim brojem radne snage, što je bilo povodom za intenzivno doseljavanje, posebice šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Imigracija je utjecala na povećanje broja stanovnika, ali i na spolno-dobnu, obrazovnu, ekonomsku strukturu stanovništva i strukturu kućanstava. Utjecaj imigracije na demografske strukture Splita predočen je i s pomoću rezultata istraživanja provedenog u Splitu u svibnju 2002.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met