Obrazovanje druge generacije imigranata u Španjolskoj: potraga za identitetom i putovi integracije

Pablo La Porte

Sažetak


Namjera je ovog rada istražiti koji se obrazovni model za imigrantsku djecu upotrebljava u Španjolskoj. Teoretski, u Europi je moguće razlikovati trend posvemašnjeg uključenja imigranata u obrazovni sustav društva primatelja (tzv. francuski ili asimilacijski model) i alternativni trend očuvanja odvojenosti ili čak segregacije među različitim kulturama (tzv. anglosaski model). Koji trend prevladava u Španjolskoj, zemlji sa skorašnjim priljevom imigranata i drugom generacijom u začetku koja pokušava odrediti svoje mjesto u društvu? Ako su prisutna oba trenda, što je često slučaj, koji prevladava? Članak se bavi nekim temeljnim pitanjima istraživanja migracija kao što su: kolik se stupanj prilagodbe u društvo primatelja zahtijeva od pridošlica i koje su teškoće obrazovnog sustava s obzirom na integraciju imigranata. U radu se na ta pitanja nastoji odgovoriti uglavnom na istraživački način jer raspoloživi podaci nisu iscrpni. Uz novinske članke i bibliografiju, autor se poslužio i dvama ključnim dokumentima. Prvi je nedavno objavljeni izvještaj javnog pravobranitelja (travanj 2003) o obrazovanju imigranata, a drugi je godišnji izvještaj Instituta za migracije i socijalne djelatnosti (IMSERSO) o učenicima imigrantima u Španjolskoj.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met