Etnički sukob i pravo na povratak limbo dijaspore: višestruki pogledi na slučaj BiH

Tigran Hasic

Sažetak


U članku se razmatra fenomen izbjeglica i preseljenih osoba u procesu prisilnih migracija kao posljedice velikih nesreća koje je prouzročio čovjek. Premda neke ovdje predstavljene ideje mogu imati širu primjenu, težište je na postkonfliktnim zonama bivše Jugoslavije, odnosno BiH. Pitanja etničnosti i nacionalizma u okviru preseljenja, premještanja i imigracije u članku se rabe kao pozadina na koju se kratko reflektiraju i pitanja o globalizaciji. Namjera nije pokriti širok raspon vrlo važnih tema, nego samo prikazati probleme koji se javljaju u suvremenim masovnim prisilnim migracijama do ponovnog oživljavanja kulturne posebnosti i etniciziranog nacionalizma kao opreke globalizaciji. Uvodi se pojam »limbo dijaspore« za bosanske izbjeglice u Švedskoj slijedom refleksije i povezanosti s prije navedenim konceptima. Članak završava nekim preporukama i otvorenim pitanjima o društvenoj rehabilitaciji i etničkom liječenju, te donosi neke opće zaključke.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met