Prikazivanje imigranata u političkim tjednicima

Goran Goldberger

Sažetak


Ovaj članak analizira kako američki politički tjednici prikazuju imigrante nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. Metodološki, u tekstu se koristi frame analiza iz perspektive socijalnih konstruktivista i identificiraju četiri funkcije framea koje je definirao Entman. Taj kvalitativni pristup analize teksta i značenja koje on stvara predstavlja školu ograničenog utjecaja medija; oni utječu na društvo putem frameova, ali javnost ima svoje vlastite sheme koje limitiraju frame. Tri mjeseca prije napada politički tjednici prikazivali su imigrante kao »potrebne« i u većini slučajeva portretirali su ih pozitivno. U razdoblju nakon napada, frame se pomaknuo i politički su tjednici počeli prikazivati imigrante kao one »kojih se ljudi boje«, kao moguće utočište terorista, predstavljajući ih više negativno. Prije napada, kao najveći imigracijski problem poimali su se ilegalni imigranti. Nakon napada, pažnja političkih tjednika bila je usmjerena na legalne imigrante s terorističkim pobudama. Ti rezultati sugeriraju nam da se pitanje imigranata i imigracijske politike u medijima sudarilo s prisutnom opasnošću od terorizma, kao pitanjem vanjske politike. Prema tome, ono je postalo sigurnosno pitanje koje je utjecalo na to kako su imigranti bili prezentirani. U političkim tjednicima, u prezentaciji imigranata, politički aspekti dobili su veću važnost od ekonomskih uslijed terorističkog napada na samom američkom tlu.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met