Demometrijski migracijski modeli

Vanja Šimičević, Maja Gogala

Sažetak


Karakter ovog rada je metodološki i u njemu se prikazuju metode kvantitativnog modeliranja migracija, kao najobuhvatnije varijable kretanja stanovništva. Prikazana su dva pristupa izradi migracijskih modela: demografska i demometrijska metoda modeliranja. U radu su protumačene dugoročne odrednice migracija kroz vremenske odsječke, te međuovisnost migracijskih kretanja i odabranih varijabli koje na ta kretanja utječu. Poseban naglasak stavljen je na modeliranje migracija pomoću demometrijskih modela. Također je izložen teorijski pristup problemu specificiranja demometrijskih migracijskih modela (odabir varijabli za određene modele, definiranje mogućih veza i ovisnosti među njima te odabir moguće analitičke forme demometrijskog migracijskog modela). Demografske i demometrijske metode modeliranja migracija međusobno se razlikuju prema lakoći primjene, ali i pouzdanosti i objektivnosti, pa stoga daju različite rezultate. Prednosti demometrijskih migracijskih modela jesu: jednostavnost i primjenjivost na veliki broj slučajeva, uzimanje u obzir svih relevantnih varijabli koje utječu na migracije, mogućnost utvrđivanja pojedinačnih učinaka varijabli iz njihova kombiniranog sustava, njihova laka interpretacija i numerička analiza i činjenica da je prognoziranje na osnovi takvog modela izravno. Rad prikazuje uporabu i potrebu daljnjeg razvoja skupa suvremenih kvantitativnih metoda i tehnika u analizi migracijskih kretanja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met