»Što znači tebi ime moje?« Nezavisna Rusija i raspad Jugoslavije

Sergej Romanenko

Sažetak


Stvaranje nove ruske etničke i državno-nacionalne (samo)svijesti općenito, a posebice u vanjskoj politici devedesetih godina 20. stoljeća, vrlo je proturječan proces. Analizirajući idejne i psihološke osnove vanjske politike Ruske Federacije u prvim godinama njezina postojanja kao nezavisne i suverene države, autor je obrazložio međuovisnost te politike i unutarnjopolitičke borbe. Nadalje, objašnjava vezu između tradicionalne komponente ruske i sovjetske svijesti, slavenske ideje, i procesa nacionalnoga (građanskog i etničkog) samoodređenja. U 19. i 20. stoljeću »slavensko pitanje« neotuđiv je element koncepcije »posebnog razvitka« Rusije. Krajem 20. stoljeća »slavensku ideju« iskorištavaju i ruski komunisti radi uspostave »velikog Sovjetskog Saveza«. S druge strane, ruski nacionalisti naslijedili su staljinističke mitove iz doba hladnog rata. Ruski liberali i reformatorske snage nisu uspjeli ponuditi ruskom društvu, pa stoga ni ostvariti, novi teorijski utemeljen koncept vanjske politike. Ruski reformatori, komunisti i nacionalisti, analizirali su događaje na prostoru bivše Jugoslavije te predlagali moguća rješenja krize i oblike političke djelatnosti Rusije oslanjajući se na mitove, iluzije, predrasude, etničke i političke stereotipe, a ne na istinsko znanje i razumijevanje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met