Demografski aspekti oprosta u ratom zahvaćenim područjima Slavonije

Ivan Lajić

Sažetak


Članak predstavlja specifičnu analizu demografskih aspekata oprosta donedavno zaraćenih nacionalnih skupina u ratom zahvaćenim područjima zapadne i istočne Slavonije. Temelji se na empirijskom istraživanju provedenom krajem 2004. godine. U njemu se istražuje koliko je oprost neprijateljskoj strani povezan s demografskim značajkama populacije. Upotrijebljene su četiri demografske varijable. U empirijskom istraživanju istraživane su mnogobrojne posredne i neposredne varijacije oprosta, a članak se bavi pitanjima komu oprostiti, zašto oprostiti te određivanjem na kojem se stupnju oprost nalazi danas. Nažalost, u svojoj znanstvenoj praksi naišli smo na veoma malo sličnih istraživanja, pa je teško dati egzaktniju komparaciju odmaklosti procesa opraštanja i pomirbe. Testirano je šest hipoteza. Analiza je pokazala da je spremnije oprostiti stanovništvo zapadne nego ono istočne Slavonije, da su žene spremnije na oprost nego muškarci, da je starije stanovništvo spremnije oprostiti nego mlađe, da je srpsko stanovništvo sklonije oprostu nego hrvatsko, da razina oprosta nije u neposrednoj korelaciji sa stupnjem obrazovanja ispitanika te, djelomično, da je domorodno stanovništvo spremnije oprostiti od useljenika.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met