Relacijska dimenzija etničkog identiteta: istraživanje etničkih kategorija na primjeru Petrinje

Snježana Gregurović

Sažetak


Rad se temelji na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u naselju Petrinji na početku 2003. godine. Prilikom konstruiranja uzorka pošlo se od pretpostavke da su u Petrinji zbog ratnih razaranja i raseljavanja u Domovinskom ratu formirane četiri kategorije etničnosti: 1. domicilni Hrvati, 2. bosanski Hrvati, 3. domicilni Srbi i 4. domicilni Srbi povratnici. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji oblici etničke identifikacije prevladavaju u četirima kategorijama etničnosti kao i na koji način pripadnici svake pojedine kategorije etničnosti definiraju pripadnike drugih kategorija u svome okruženju. Problem etničke identifikacije ispitan je među članovima skupine (endoidentifikacija) te među onima koji joj ne pripadaju tj. outsiderima (egzoidentifikacija). Rezultati istraživanja u svim četirima kategorijama potvrdili su tezu kako etnički identiteti imaju relacijski i dinamičan karakter podložan redefiniranju. Time se ujedno pokazalo da je procesnost bitno svojstvo etničnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met