Demografski ratni gubici kao determinanta razvoja stanovništva Istočne Hrvatske u razdoblju 1991.–2001.

Dražen Živić

Sažetak


Predmetom istraživanja u ovome prilogu bili su demografski gubici Istočne Hrvatske tijekom hrvatskog Domovinskog rata. Cilj istraživanja bio je ustanoviti ili procijeniti izravne i migracijske demografske gubitke ovoga područja u razdoblju 1991.–2002., te vrednovati njihov učinak na promjenu broja stanovnika, dobno-spolne i etničke strukture stanovništva Istočne Hrvatske u posljednjemu međupopisnom razdoblju (1991.–2001.). Utjecaj naslijeđenih destabilizacijskih činilaca na razvoj istočnohrvatskog stanovništva (dva svjetska rata, iseljavanje, »bijela kuga«, pad nataliteta, ruralni egzodus, demografsko starenje…) značajno je pojačan demografskim gubicima i posljedicama srbijanske oružane agresije, posebice u domeni migracijskih učinaka rata. Prema nizu pokazatelja više je nego razvidno da se demografski ratni gubici mogu istaknuti kao najvažnija determinanta suvremenog razvoja stanovništva istočnohrvatskoga područja. Više od deset tisuća poginulih te na desetke tisuća prognanih, izbjeglih i iseljenih, bitno je poremetilo osnovne dinamičkostrukturne procese u razvoju stanovništva tog područja Hrvatske.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met