Demografske perspektive Baranje – rezultati terenskog istraživanja

Pavo Šašlin

Sažetak


U radu se analiziraju rezultati terenskog istraživanja provedenog anketiranjem, radi ocjene sadašnjeg trenutka i demografske perspektive Baranje. Anketa je provedena među učenicima baranjskih srednjih škola, dijelu populacije koja bi trebala biti nositelj buduće demografske i ukupne socioekonomske revitalizacije tog kraja. Unatoč ambicioznosti anketiranih iskazanoj po pitanju nastavka školovanja, teško je očekivati poboljšanje obrazovne (i dobne) strukture stanovništva, jednog od temeljnih preduvjeta ukupnoga društvenog i gospodarskog oživljavanja ovoga kraja, budući da čak tri četvrtine anketiranih želi napustiti taj prostor i živjeti i raditi u drugim dijelovima Hrvatske ili u inozemstvu. To dakako dovodi u pitanje uspješnost sadašnjih i budućih, kako gospodarskih, tako i demografskih pokušaja oživljavanja tog dijela Hrvatske. Ovako jako izražena želja anketiranih za odlaskom zasigurno ne ostavlja mjesta optimizmu glede revitalizacije ovog područja, odnosno njegovih demografskih i gospodarskih perspektiva, poglavito s obzirom na dob ispitanika. Iz odgovora na pitanje zašto žele napustiti Baranju, vidljivo je njihovo viđenje sadašnjosti i budućnosti tog dijela hrvatskog Podunavlja. Jasno je uočljivo nezadovoljstvo sadašnjim stanjem, ali i izostanak vjere i nade da će se nešto promijeniti. Odgovori zrače rezignacijom i pesimizmom, svakako neprimjerenim osobama te životne dobi. Depresivno ozračje upotpunjuje i nezadovoljstvo zapuštenom i neizgrađenom komunalnom i društvenom infrastrukturom, što gotovo polovicu ispitanika čini nezadovoljnim kvalitetom života, sadržajima i mogućnostima koje su im na raspolaganju u naseljima u kojima žive. Temeljem rezultata dobivenih anketom, može se ustvrditi da će depopulacija i gospodarska inferiornost još dugo biti glavne značajke ovog dijela Hrvatske.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met