Mortalitet i očekivano trajanje života u zemljama koje su pristupile Europskoj uniji - dugoročni izgledi

Nikola Tcholakov

Sažetak


Europska unija nedavno je proširena s deset novih zemalja, a očekuje se da će joj se 2007. pridružiti još dvije – Bugarska i Rumunjska. Hrvatska i Turska imaju velike šanse ubrzo slijediti njihov primjer. Sve to daje nove dimenzije demografiji Unije jer zemlje pristupnice otkrivaju različite razine i uzorke mortaliteta i očekivanog trajanja života. Dosad je EU 15 imala relativno koherentno kretanje mortaliteta s očekivanim visokim trajanjem života te niskim mortalitetom dojenčadi i djece. Nove članice pridaju neke razlike svim indikatorima, a Bugarska i Rumunjska će još više uvećati tu raznolikost. Nije jednostavno povezati sve razlike kako bi se izdvojili činioci kao što su povijest, religija, nacionalnost, etničnost, tradicija, politički utjecaj, klimatski i ekološki uvjeti, gospodarski rast i društveno blagostanje, dohodak i životni standard, zdravstvena skrb i higijena itd. Nove članice EU i one pridružene prošle su različite povijesne putove tijekom nekoliko prošlih stoljeća, a indikatori mortaliteta pokazuju neke sličnosti usporedo s mnoštvom velikih razlika. Prema dugoročnim scenarijima mortaliteta Vijeća Europe i EUROSTAT-a, u radu se istražuju perspektive mortaliteta i očekivanog trajanja života u EU nakon proširenja te se pokušavaju skicirati neki glavni smjerovi razvoja. Kako se čini, četiri zemlje dobro se uklapaju u sadašnji trend: Malta, Cipar, Slovenija i Češka. Hrvatska nije daleko usprkos političkom previranju devedesetih godina. Poljska, Slovačka i Mađarska imaju neke nedostatke u očekivanom trajanju života, dok je u baltičkim zemljama očekivano trajanje života muškaraca iznimno nisko. Bugarska i Rumunjska moraju prevladati svoj vrlo visoki mortalitet dojenčadi i djece u relativno kratkom roku, ali je teško očekivati da će se brzo uklopiti u trend EU. Predviđa se da će Turska, čiji je mortalitet dojenčadi još viši, ubrzo premostiti jaz prema tim dvjema zemljama te će se sve tri morati jako potruditi da dosegnu jedinstvenu brojčanu razinu mortaliteta dojenčadi.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met