Ilegalne migracije i krijumčarenje ljudima u Srednjoj i Istočnoj Europi

Peter Futo, Michael Jandl, Liia Karsakova

Sažetak


Analitičke i statističke službe graničnih kontrola u zemljama Srednje i Istočne Europe zapisale su i skupile veliko znanje iz demografije i mehanizama ilegalne migracije tijekom posljednjih petnaest godina. U radu se pokušava iskoristiti taj izvor sumiranjem rezultata godišnjeg pregleda koji su obavili graničari sedamnaest zemalja. Razvijen je set kvantitativnih indikatora ilegalnih migracija koji se prikazuje i interpretira na temelju odgovora graničnih službi na niz kvantitativnih i kvalitativnih pitanja. Empirijski materijal je, s jedne strane, upotrijebljen za procjenu dinamike i uzoraka ilegalne migracije u Srednjoj i Istočnoj Europi, a s druge za ispitivanje razvoja strategija upravljanja granicom. Djelovanje pravnih i institucionalnih reforma ispituje se u svjetlu vremenskih i prostornih varijacija statistika uhićenja na granici. Međuzavisnost tih dvaju procesa promatra se s gledišta nacionalnih graničnih organa upravljanja koji su možda najmjerodavniji izvor informacija. Rezultati godišnjeg pregleda koji su sačinili autori pokazuju da, kako se čini, progresivni razvoj kontrolnih mehanizama migracije na nacionalnoj i međunarodnoj razini značajno utječe na neregularne migracijske tokove budući da je većina pokazatelja ilegalne migracije značajno smanjena na početku ovog stoljeća. Istodobno, geografska distribucija ilegalnih migracijskih tokova u Srednjoj i Istočnoj Europi postala je složenija tijekom godina.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met