Kulturni život imigrantske zajednice: dinamički činioci

Janja Žitnik

Sažetak


U članku se istražuju uvjeti potrebni za odvijanje potpuno razvijene kulturne i umjetničke aktivnosti (proizvodnje, potrošnje i recepcije) unutar imigrantske zajednice ili u tijesnoj vezi s njom. Kao povjesničarka književnosti i kulture, autorica sažima najočiglednije sklopove činilaca koji su se pokazali važnima za oblikovanje tih uvjeta na temelju iskustva slovenskih iseljeničkih zajednica u europskim zemljama, Australiji, Argentini, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Africi i na Arapskom poluotoku, kao i na osnovi iskustva velikih imigrantskih zajednica u Sloveniji: bošnjačko-muslimanske, srpske, hrvatske, makedonske, crnogorske, albanske i najvećeg dijela romske zajednice. Uzimajući u obzir mrežu informacija dobivenu iz veoma raznolikih izvora, autorica pokušava ukazati na neke relevantne aspekte koji se u kulturnoj historiografiji nikako ne bi smjeli zanemariti.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met