Pojam »društvena mreža« u migraciji

Marie-Antoinette Hily, William Berthomière, Dimitrina Spencer

Sažetak


Što znači baviti se pojmom »društvena mreža«, koji je relativno nov, s migracijskoga gledišta? Kao odgovor na to pitanje autori u radu opisuju koncepcijski okvir tog pojma. Razvivši se na području urbane antropologije, unutar koje se znanstveni pristup društvenome povezuje s pojmovima »odnosa« i »situacije«, pojam mreže nastavio se razvijati unutar sociologije migracija. Uvođenje elemenata kompleksnosti u analizu omogućilo je da se napusti pristup »zajedničarstva« migracijskih skupina.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met