Produktivna reintegracija iseljenika povratnika i seoski turizam: život i radna iskustva u Sardiniji (Italija) i u gorskom predjelu provincije Marakeš (Maroko)

Maria Luisa Gentileschi, Daniela Pisano

Sažetak


Rad predstavlja doprinos u oblikovanju migracijskih politika povratka koje nastoje iskoristiti stečene vještine iseljenika te usmjeriti njihove uštede u otvaranje malih poslova (businessa) unutar programa lokalnog razvoja. U formuliranju mjera koje mogu stvoriti pozitivne mogućnosti za povratak migranata u njihova rodna mjesta koristeći njihove vještine stečene u industriji zemalja primitka i ulažući uštede u svoju zemlju, autori su se oslonili na iskustva iseljenika povratnika prikupljenih na Sardiniji i u provinciji Marakeš u Maroku. Te mjere iseljenicima povratnicima također trebaju ponuditi i mogućnost naseljavanja u urbanim sredinama. Studija slučaja bavi se inicijativom za pokretanje seoskog turizma u priobalnim i unutrašnjim predjelima kao alternativom za nautički i obalni turizam. Pod pretpostavkom da samo krajevi s prirodnom i kulturnom baštinom pružaju dobre mogućnosti za razvoj seoskog turizma, ponuđeni su sljedeći zaključci: a) čini se da bi bilo korisno kada bi vlasti u zemljama primitka organizirale tečajeve osposobljavanja za radnike migrante unutar okvira suradnje za pomoć migrantima za povratak u domovinu; b) bitno je da lokalne vlasti u zemlji podrijetla migranata općenito poboljšaju sustav prijevoza, te popratne pogodnosti i turističke usluge; c) u zemljama podrijetla jednako je tako važno usvojiti mjere kojima je cilj prepoznavanje, obnova i povećanje arheološke baštine, materijalne kulture i tradicije općenito, zajedno s prirodnim/ekološkim resursima kako bi se stvorio integrirani turistički proizvod.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met