Sigurnosni krajolik i (ne)vidljivost izbjeglica: upravljanje izbjegličkim tokom kroz Hrvatsku

Jasna Čapo

Sažetak


Rad analizira neke aspekte iznimnoga migracijskog procesa što se odvijao u Europi od polovine rujna do početka studenoga 2015. Usredotočuje se na analizu upravljanja tom migracijom u Hrvatskoj kroz prikaz funkcioniranja prihvatnoga centra za izbjeglice u Opatovcu. Primjenjuju se kvalitativno etnografsko istraživanje i antropološki pristup. Etnografska perspektiva nudi kompleksno viđenje odgovora na događaje, upućujući na paradokse u upravljanju migracijom u Hrvatskoj. Ustvrđuje se da je kontradiktornost sadržana u neksusu sigurnosnih i humanitarnih zahtjeva upravljanja migracijskim procesom stalno prisutna, a ponajviše dolazi do izražaja zbog međudržavne nesuradnje te jasnoga stava i zajedničke politike EU-a. Time je EU pridonio produbljivanju humanitarne migracijske krize, ali i izložio vlastitu duboku krizu vrijednosti.

Ključne riječi:
izbjeglice; migranti; sigurnost; humanost; Hrvatska; EU


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met