Transnacionalni društveni prostori poljskih migranata u Leipzigu (Njemačka)

Birgit Glorius, Klaus Friedrich

Sažetak


Transnacionalizacija migranata i migrantskih zajednica, koja pritom stvara nova društvena polja i nove identitete između zemalja podrijetla i zemalja naseljavanja, fenomen je svojstven globalizaciji. U radu su predstavljeni preliminarni rezultati istraživačkoga projekta o transnacionalnoj migraciji između Poljske i njemačkoga grada Leipziga. Namjera je identificirati aspekte transnacionalnosti i prikazati transnacionalne društvene prostore nastanjene migrantima. Analiza kvalitativnih i kvantitativnih podataka slijedi model transnacionalnosti, te razlučuje tri sfere koje se odnose na fizička, kulturna i identitetska kretanja među migrantima. Izloženi su neki empirijski dokazi međuovisnosti migracijskih motiva, trajanja migracije i nekoliko društveno-ekonomskih varijabli s jedne strane, te varijacije transnacionalnosti s druge. Postavlja se i pitanje implikacija transnacionalizacije na proces izgradnje europske nacije te se sugerira da bi oblici transnacionalnoga identiteta mogli poslužiti kao model za buduće europsko državljanstvo.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met