Metropolitansko područje Chieti-Pescara: međunarodne migracije, izbor stanovanja i ekonomska dekoncentracija

Armando Montanari, Barbara Staniscia

Sažetak


ema ljudske pokretljivosti – s obzirom na migracijsku komponentu – dobila je specifično značenje tijekom zadnjeg desetljeća, posebice u vezi koncepta mjesta. U članku se tema razmatra u odnosu na stambenu i ekonomsku dekoncentraciju. Specifična referentna točka je metropolitansko područje Chieti-Pescara u središnjem dijelu talijanske jadranske obale. Istraživanje je provedeno putem kvantitativne analize službenih podataka popisa stanovništva i prijavnih ureda. Rezultati naglašavaju veze između kretanja stanovnika i tvrtki, pri čemu se očituje distinktivno ponašanje stranaca. Stranci koji žive na tom području mjesto stanovanja biraju na temelju ekonomskih razloga, prvenstveno vezanih uz troškove stanovanja i prijevoza. Njihove zajednice pokazuju sklonost prema koncentraciji u specifičnim zonama tog područja i specifičnim predjelima gradova kao rezultat osjećaja pripadnosti i solidarnosti. Premda nema očitih znakova segregacije, domaće stanovništvo nastoji izbjegavati druženje sa strancima iz marginalnih zemalja.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met