Vanjske migracije starijih osoba u Mađarskoj

Sándor Illés

Sažetak


Rad se bavi vanjskom migracijom starijih osoba u Mađarskoj. Taj sve važniji element migracije u Srednjoj i Istočnoj Europi slabo je istražen. Ovaj rad trebao bi pridonijeti da se ispuni ta praznina. Vanjska migracija starijih osoba istražuje se na temelju popisnih podataka o migracijskim tokovima, kontingentima i statistici o državljanstvu. Analiza se usredotočuje na vremenske nizove, ali se razmatra i povijesni kontekst kao i suvremeni obrasci te migracije. Cilj istraživanja bio je četverostruk. Prvo, nastojalo se otkriti kada je započela vanjska migracija starijih osoba u Mađarskoj. Drugo, ustanovljeno je da se taj fenomen sve više ubrzava. Treće, mogu se identificirati glavni makro-činioci koji utječu na te migracije, i četvrto, kao glavni rezultat istraživanja, uspjela se istražiti jedna mađarska specifičnost. »Traženje mirovine« predstavlja vrlo distinktivno obilježje migracije starijih osoba i na puno je načina nasljeđe socijalističkog razdoblja. Stoga je masovna pojava takve migracije posljedica razdoblja transformacije. Pretpostavlja se da lov za mirovinama ima privremeni karakter. O zaključcima o motivacijskoj strukturi vanjske migracije starijih osoba raspravlja se s obzirom na implikacije u politici u svjetlu starosne populacijske strukture u Mađarskoj.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met