Globalizacija i transnacionalni učitelji: migracija učitelja iz Južnoafričke Republike u Ujedinjeno Kraljevstvo

Sadhana Manik, Brij Maharaj, Reshma Sookrajh

Sažetak


Globalizacija svjetskih tržišta omogućila je razmjerno lako kretanje ljudi s rijetkim vještinama, kao što su učitelji, preko nacionalnih granica. Ovaj se rad usredotočuje na migraciju učitelja iz Južnoafričke Republike u Ujedinjeno Kraljevstvo koristeći se pritom kvalitativnim, etnografskim pristupom. U radu se dokazuje postojanje društveno-kulturne kompleksnosti u transnacionalnoj migraciji južnoafričkih učitelja. Na početku se identificiraju razlozi odlaska učitelja iz južnoafričke učiteljske zajednice na rad u londonske škole, a zatim se istražuju njihova iskustva u školama Ujedinjenoga Kraljevstva. Istraživanje je pokazalo da su razlozi odlaska učitelja iz Južnoafričke Republike u inozemstvo mnogobrojni. Na migraciju južnoafričkih učitelja u Ujedinjeno Kraljevstvo utjecao je pad plaća u nastavničkom poslu kao profesiji u Južnoafričkoj Republici, kao i uvjeti na globalnome tržištu rada. Većina intervjuiranih učitelja migranata već je imala društvenu mrežu u Ujedinjenom Kraljevstvu (prijatelje ili rođake). Ipak, težina učiteljskoga posla u stranoj zemlji bez blizine uže obitelji ostavila je trag te su učitelji opširno govorili o osamljenosti zbog razdvojenosti od bliske obitelji. Golema većina učitelja migranata doživjela je kulturni šok u tamošnjim učionicama, a posebno su istaknuli probleme s disciplinom. Učitelji migranti osjećali su se bespomoćno jer je politika Ujedinjenoga Kraljevstva sklona zaštiti djece čak i kad je riječ o doista neprimjerenu ponašanju u razredu. U zaključku rada ističe se činjenica da učitelji postaju roba; na dobitku su oni koji mogu trgovati svojim vještinama na globalnome tržištu u zamjenu za društveno-ekonomsku dobit i karijeru. Dolazak te vrste učitelja olakšan je i onime što D. Harvey naziva »vremensko-prostornom kompresijom« globalnoga društva.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met