Etničnost kao društvena konstrukcija

Duško Sekulić

Sažetak


U radu se raspravlja o konceptualizaciji »etničkoga« fenomena. Daje se kratka skica uklopljenosti pojmova u društveni kontekst i ocrtava put seljenja pojma etničnosti. Usto se pokušava odrediti uporaba pojma etničnosti u znanstvenome diskursu. Osnovna je teza da uporaba tog pojma indicira spoznajni napredak koji se ogleda u promjeni shvaćanja etničnosti od nečega što je samo po sebi razumljivo prema nečemu što je društveno konstruirano. Glavni autori koji su tome pridonijeli jesu Max Weber, Fredrik Barth i Rogers Brubaker. Osnovni koncept konstruktivizma iznio je već Max Weber; kasnije konstrukcije samo se nadovezuju na temeljne Weberove formulacije iznoseći ih na nov, sveobuhvatniji i sustavniji način. Brubakerovo odbacivanje pojma grupe kritizira se u ovom radu kao preoštro. Naime u sociološkome smislu pojam grupe nema automatski esencijalističku dimenziju, koju može imati u svakodnevnom diskursu. Autor drži da takav smisao te riječi u svakodnevnom diskursu ne može biti razlog njezina izbacivanja iz uporabe jer bi po toj logici veliki dio sociološkoga vokabulara (a i onaj mnogih drugih znanosti) trebao biti okljaštren. Na kraju teksta daje se nacrt razvoja hrvatske etničnosti iz konstruktivističke perspektive.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met