Odnos prema Drugome: istraživanje etničkih granica na primjeru Petrinje

Snježana Gregurović

Sažetak


Predmet istraživanja ovoga rada četiri su kategorije etničnosti: domicilni Hrvati, bosanski Hrvati, domicilni Srbi i domicilni Srbi povratnici u naselju Petrinji. Istraživanjem se nastoje utvrditi čimbenici koji utječu na uspostavljanje granica između etničkih kategorija i otkriti mehanizmi putem kojih se odvijaju procesi isključivanja. Želi se utvrditi u kojoj mjeri sociokulturna obilježja istraživanih kategorija uvjetuju odnos prema Drugome kao pripadniku određene etničke kategorije te utječu na uspostavljanje granica među njima. Istraživanjem se potvrdilo da se granice između etničkih kategorija sužavaju ili proširuju u skladu s interakcijskom situacijom među njima te da sociokulturna obilježja katkad u većoj mjeri od etničkih uvjetuju odnos prema Drugome kao pripadniku određene etničke kategorije. To posebno dolazi do izražaja u kategoriji bosanskih Hrvata, čije pripadnike većina domicilnoga stanovništva percipira kao Druge. Procesi razgraničavanja i uspostavljanja granica prema načelu Mi/Oni između domicilnih Hrvata, domicilnih Srba i domicilnih Srba povratnika ne temelje se na etničkome ključu, iako su s njime povezani, već najčešće polaze od razvrstavanja prema načelu »tko je bio na čijoj strani za vrijeme rata«.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met