Sramežljivi govornici: slušanje njihovih glasova

Caesar Dealwis, Maya Khemlani David

Sažetak


Kada neku govornu zajednicu karakteriziraju inhibicije i rezerviranost prema strancima, istraživačima koji ne pripadaju toj zajednici bit će teško prodrijeti u nju i prikupiti informacije. U ovom istraživanju zajednice Bidajuha u Kuchingu najprije se raspravlja o općenitim stavovima i karakteristikama te zajednice. Njezino isticanje temelji se na opisima europskih pisaca 19. stoljeća i suvremenih pisaca iz te zajednice. U radu se, na osnovi iznesenih dokaza, predstavlja niz strategija koje mogu upotrijebiti istraživači, nečlanovi zajednice, za prikupljanje informacija o njoj. Glavna strategija o kojoj se raspravlja jest izbor jezika. Prema teoriji prilagodbe, bliski odnosi i solidarnost lakše se uspostavljaju ako se govornik služi jezikom koji primatelj ili ispitanik više voli. Istraživači moraju odlučiti na koji će jezik prijeći: malajski, engleski ili bidajuški, te ako izaberu bidajuški, kojim će se dijalektom poslužiti. U radu se govori i o problemima povezanima s izborom koda.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met