Razumijevanje različitosti u lokalnim zajednicama: kritički osvrt na međunarodni projekt temeljen na internetu

Barry van Driel, Mariela Chyrikins

Sažetak


U ovom radu autori prikazuju i kritički ocjenjuju projekt temeljen na internetu koji je osmislila Kuća Anne Frank u Amsterdamu u Nizozemskoj u suradnji s IICD-om (Međunarodnim institutom za komunikaciju i razvoj) u Haagu i Globalnim tinejdžerskim projektom (Global teenager project). Projekt je usmjeren na migracijska pitanja, a uključio je bratske škole u različitim zemljama. Učenici u školama surađivali su putem elektroničke pošte i interneta te aktivno istraživali različitosti u svojoj lokalnoj zajednici, uglavnom putem intervjuâ i ispitivanjâ. Veliki broj intervjuiranih bili su imigranti i/ili izbjeglice. Kritička analiza projekta pokazuje da su iskustva mješovita. Neke su škole iz¬vijestile da je to najzanimljiviji projekt u kojemu su učenici dotad sudjelovali te da im je pružio dublje razumijevanje migracijskih problema, dok su druge upozorile na praznine u iskustvu, frustracije i kulturne nesporazume. Autori pokazuju na koji način međunarodni ICT-projekti koji se bave migrantskim zajednicama mogu biti uspješniji za sve koji u njima sudjeluju.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met