Međunarodne migracije i društveno-prostorna dinamika na području tuniskog Sahela: primjer grada Sayade

Makrem Mandhouj

Sažetak


Poznat kao jedno od najvažnijih migracijskih središta u središnjem tuniskom području Sahela, grad Sayada mjesto je velike društveno-prostorne dinamike na koje sve jače utječu međunarodne migracije. Sayada je, zapravo, svjedok migracijskih valova prema različitim ritmovima i kalendarima uzrokovanim različitim ciljevima. Društveno-ekonomski i društveno-kulturni krajolik Sayade uvelike je obilježen međunarodnom migracijom. Mladi ljudi poistovjećuju se s tim fenomenom. To je područje na kojemu međunarodna migracija potiče stvaranje društvenih odnosa i društvenost. Društveno-prostorne promjene i društveno-profesionalne transformacije kojima Sayada svjedoči izravno su povezane s međunarodnom migracijom. U posljednjih nekoliko godina upravo je ideja emigracije privukla muškarce i žene različite dobi i iz različitih društveno-ekonomskih položaja i kategorija. Strategije i razne logike djeluju i potiču društvenu mobilizaciju (bračna praksa, golemi obiteljski koncerni kao rezultat migracijskoga plana, aktivna uloga žena). Društveno-prostorne i društveno-profesionalne promjene koje su se desile u gradu neposredno su povezane s međunarodnim migracijama. Nekretnine i morfologija grada prolaze kroz duboke promjene, koje su ponajprije posljedica migracijskih doznaka uloženih u gradsko gospodarstvo, a proizvele su ih ekonomske i društvene trans¬formacije u različitim vremenskim fazama.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met