Španjolski stručnjaci u Ciudad de Méxicu: priče o radu i tržištu rada

Cristóbal Mendoza, Anna Ortiz Guitart

Sažetak


U radu se istražuju radna iskustva skupine kvalificiranih španjolskih migranata u Ciudad de Méxicu uporabom kvalitativnih podataka. Među intervjuiranim Španjolcima identificiraju se dva tipa migranata: premještenici unutar TNC-a (transnacionalnih korporacija) i »migranti u sredini« (»oni koji nisu ni niskokvalificirani ni visokokvalificirani migranti«; Conradson i Latham, 2005a). To donekle dovodi u pitanje pretpostavke o kvalificiranim radnicima pokazujući mnogostruke radne putanje te iskustva visokokvalificiranih i obrazovanih radnika. U radu se također naglašava da je radna mobilnost »migranata u sredini« više vodoravna i manje konvencionalna od mobilnosti kvalificiranih premještenika unutar TNC-a. Zaključuje se i da radna mobilnost nije povezana samo sa stupnjem obrazovanja ili radom na meksičkim tržištima rada nego i s neekonomskim razlozima (primjerice široka uporaba društvenih mreža). Odnosi na radnome mjestu posebice su zanimljivi za ovo istraživanje jer predstavljaju »kontaktnu zonu« gdje se oko »razlika« stalno sukobljava i pregovara (Yeoh i Willis, 2005b). Za intervjuirane Španjolce odnosi na radnome mjestu bitno se (i neočekivano) razlikuju od onih u njihovoj domovini. To uzrokuje napetost i probleme, koji mogu utjecati na njihove namjere da ostanu u Meksiku.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met