Uzajamno kretanje ljudi i novca i etnički financijski sektori u SAD-u i Kanadi

Wei Li, Lucia Lo

Sažetak


Financijska globalizacija i međunarodne migracije promijenile su i društveno-ekonomsko-demografsku strukturu te financijsku dinamiku u imigracijskim zemljama. Posljedica toga jest pojava ili jačanje formalnoga etničkog financijskog sektora koji se sastoji od financijskih institucija koje posjeduju i/ili njima upravljaju različite etničke skupine. Usredotočujući se na etničke banke u Los Angelesu u SAD-u i etničke kreditne unije u Torontu u Kanadi te koristeći se sekundarnim izvorima i intervjuima s vodećim osobljem banaka, u radu se pokazuje da je sadašnja financijska dinamika koja se od¬nosi na imigraciju ukorijenjena/lokalizirana na različite načine u različitim skupinama te da je oblikuju različiti regulirajući i institucionalni konteksti. Istraživanje posebice otkriva da etničke financijske institucije u oba grada prije svega i najviše služe pripadnicima svoje etničke skupine i koriste se etničkom imovinom, napose vežući društveni kapital, kako bi razvile svoju bazu klijentele dok se proširuju prema drugim skupinama spajajući društveni kapital i šireći svoje linije djelovanja. Usporedba također pokazuje da su etničke banke u Los Angelesu veće, brojnije i većinom u vlasništvu Azijaca, dok su etničke kreditne unije u Torontu manje, malobrojnije i većinom europskog podrijetla. Te promjene potječu iz razlika u nacionalnim financijskim zakonodavnim režimima i dinamici imigrantske populacije.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met