Položaj nacionalnih manjina u razvijenim europskim zemljama

Nada Raduški

Sažetak


Suvremene geopolitičke promjene, međuetnički sukobi te povezanost manjinskih i teritorijalnih problema značajno utječu na međudržavne odnose i očuvanje globalnog mira i sigurnosti. Nacionalni problemi i etničke konfrontacije našli su najplodnije tlo na području Balkana, ali nisu nepoznati ni u razvijenim europskim zemljama unatoč visokim standardima poštovanja ljudskih prava. Ali, premda zaslužuju posebnu pozornost, ostaju isključivo u njihovoj nadležnosti, za razliku od zemalja u tranziciji, koje su u žarištu interesa i intervencija međunarodne zajednice. U razvijenim zemljama način reguliranja manjinskog pitanja, osim povijesnih i političkih čimbenika, bitno je uvjetovan i položajem te zemlje na svjetskoj ekonomsko-političkoj sceni. U svakoj od njih postoje specifični modeli koegzistencije većinskoga i manjinskog stanovništva uvjetovani brojnim čimbenicima, pa zbog toga ne postoji univerzalni model koji bi vrijedio za sve zemlje. Poštovanje osnovnih ljudskih prava, kao i zaštita nacionalnih manjina, danas su osnovni čimbenici stabilnosti te demokratskog i socioekonomskog razvoja svake zemlje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met