Povijesno-geografske dinamike migracija u smjeru Afrika – EU

Janez Pirc

Sažetak


U članku se sveobuhvatno analizira najvažnije čimbenike koji su kroz povijesni razvoj pridonijeli prepletanju afričkoga i europskoga migracijskog sustava, odnosno povećanju migracijskih tijekova između tih prostora. Povijesna skica počinje od kraja 19. stoljeća, kada su se intenzivirali politički odnosno kolonijalni odnosi između europskoga i afričkoga prostora. Dok je u prvoj polovini 20. stoljeća zabilježeno polako povećavanje afričke migracijske populacije gotovo isključivo u najutjecajnijim kolonijalnim europskim središtima, bitna promjena u razvoju migracija na spomenutoj relaciji odvijala se od 60 ih godina 20. stoljeća, uz intenzivno osamostaljivanje afričkih zemalja. U najnovijoj povijesti važna se prekretnica zbila oko 1990., kada je došlo do velikih društveno-političkih promjena, kako u europskome tako i u afričkom prostoru. Uzroci te vrste migracije uvijek su bili vrlo kompleksni i povezani s procesima i čimbenicima s obiju strana. Različite mjere protiv ograničenja imigracije iz zemalja izvan područja Europske ekonomske zajednice od ranih 70 ih godina 20. stoljeća, nisu imale prave učinke, naprotiv, neke su restrikcije čak poticale određene vrste migracija s afričkoga kontinenta. Bez obzira na to što je u kvantitativnom smislu glavnina afričkih migranata odnosno tuđih državljana i dalje koncentrirana u bivšim kolonijalnim središtima, ta središta već dulje nisu jedino područje masovne migracije iz Afrike.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met